Dijagnostika

Podrazumijeva detaljan pregled, postavljanje dijagnoze, pečačenje fisura