Kontakt informacije


Telefon: +385 42 724 009
Fax: +385 42 724 066

E-mail: dr.golub@t-com.hr

Adresa: 
Varaždinska 11 Radovec, 42208 Cestica, Croatia

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda – od 8:00 – 14:00 sati
utorak, četvrtak, petak – od 13:00 – 20:00 sati